6. – 21. 6. 2019

Na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo so slavnostno odprli razstavo zaključnih del pri osrednjih predmetih Projektiranje in Urbanistično projektiranje ali po domače Seminar. Na njej razstavlja tudi Studio Čerpes z 2 večjima sklopoma projektov, in sicer:

  • izdelki 1. letnika diplomskega študija urbanizma – projekti z naslovom Mesto je med hišami in
  • izdelki 2. letnika magistrskega programa urbanizem  – projekti z naslovom Urbana zgostitev ob Kamniški progi.