O STUDIU

V studiu Čerpes delujejo študenti in študentke magistrskega študija arhitekture ter obeh stopenj študija urbanizma na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Sodelujoči so povezani preko skupnih projektov v interdisciplinarne in generacijsko raznolike delovne skupine, ki pod vodstvom mentorjev in mentoric obravnavajo zadane naloge v različnih prostorskih merilih: od načrtovanja regije pa vse do arhitekturnega detajla.

Študijski projekti so usmerjeni v prepoznavanje in reševanje aktualnih problemov urbaniziranega prostora na primerih iz Slovenije in njenega širšega kulturnega zaledja. Zasnove urbanističnih in arhitekturnih rešitev se odzivajo na problemski in prostorski kontekst ter so oblikovane kot odprte stavbne strukture z minimalističnim stilnim izrazom.

EKIPA

doc. dr. ILKA ČERPES

VODJA STUDIA

Aleksander Vujovič

ALEKSANDER VUJOVIĆ

ASISTENT

NEJC ČERNIGOJ

TEHNIČNI SODELAVEC

MIA CRNIČ

TEHNIČNA SODELAVKA