MIA CRNIČ

Mia Crnič se je rodila 6.7. 1987 v Mariboru. Leta 2006 je z odliko maturirala na III. gimnaziji v Mariboru in se vpisala na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Študij je zaključila leta 2012 pod mentorstvom prof. Petra Gabrijelčiča (naslov diplomske naloge: Idejni načrt novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana).

Po zaključku dodiplomskega študija je študij nadaljevala na doktorskem študiju Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Področje doktorskega dela je usmerjen v raziskovanje javnih odprtih prostorov ruralnega in urbanega okolja. 2012 je pričela sodelovati s projektivnim birojem Arhimedia, d.o.o. ter delovati na Fakulteti za arhitekturo kot tehnični sodelavec pri prof. dr. Ilki Čerpes.

BIOGRAFSKI PODATKI

Vse od zaključka študija je sodelovala na različnih arhitekturnih projektih samostojno kot v timu, objavila več znanstvenih člankov ter sodelovala kot mentorica pri projektu MKP (2017, 2018), kater namen je bilo izobraževanje mladih arhitektov. Od leta 2015 vodi svoj arhitekturni biro.