NEJC ČERNIGOJ

Nejc Černigoj

Nejc Černigoj je zaposlen v biroju Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem. Poleg tega je tehnični sodelavec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani v Studiu Čerpes. Ima poklicni naziv pooblaščenega arhitekta, št. ZAPS A-1967 PA. Je član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter član Izvršnega odbora Društva arhitektov Ljubljana. Aktiven je tudi kot publicist v revijah Mladina, Outsider, AB in drugih.

BIOGRAFSKI PODATKI

2009 – diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, pri mentorju prof. Janezu Koželju (naslov diplomske naloge: Predsedniška palača: Urad in rezidenca predsednika republike)
2009 – delo v biroju Inženiring 4M na projektu Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani
2009 – pričel z delom v biroju Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem
2009 – prečel z delom kot tehnični sodelavec na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri predmetih Urbanistična metodologija / Urbanistično načrtovanje ter Projektiranje (nosilka predmetov doc. dr. Ilka Čerpes)

2011 – pridobil strokovni naziv »magister inženir arhitekture«
2014 – opravil strokovni izpit ZAPS za odgovorno arhitekturno projektiranje
2014 – 1. izvoljen v znanstveni naziv “asistent” na FA UL
2016 – izvoljen za člana IO DAL
2017 – član strokovne žirije za izbor Plečnikove nagrade 2017
2019 – opravil dopolnilni strokovni izpit ZAPS za vodenje izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

BIBLIOGRAFIJA
 • Černigoj, N., 2009. Predsedniška palača: Urad in rezidenca predsednika republike (diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
 • Černigoj, N., 2015. Zupančičeva jama. AB – Arhitektov bilten, 2015, let. 45, št. 203/204, str. 49-52. Link na članek (pdf)
 • Černigoj, N., 2017. Predsedniška rezidenca in predsedniška palača AB – Arhitektov bilten, 2017, let. 47, št. 211/212, str. 35-37.
 • Fikfak, A., Černigoj, N., Grom, J. P., Konjar, M., Nikšič, M., 2017. Priročnik Regulacijski elementi (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo.
 • Redna objava člankov v revijah Mladina (priloga Bivanje) in Outsider na temo urbanizma in arhitekture.
  Link na članke, objavljene na Mladina.si
NAGRADE IN PRIZNANJA
 • 1. nagrada na natečaju za kulturni center in ureditev trga v jedru Šentruperta, 2018
 • 5. nagrada na natečaju za Biološki, geografski in geološki oddelek Naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu, 2014
 • 1. nagrada na mednarodnem natečaju Imagine Lafayette za preureditev in revitalizacijo središča mesta Lafayette v Louisiani, ZDA, 2013
 • priznanje na natečaju za Islamski versko kulturni center v Ljubljani, 2011
 • izbor na natečaju Jadranska vrata, Ljubljana, 2010
 • priznanje na natečaju Celovita preureditev območja Cukrarne, Ljubljana, 2009
 • priznanje na natečaju Muzejski kompleks Vile Bartolomei v Solkanu, 2006
 • priznanje na natečaju Preobrazba Tobačne tovarne Ljubljana, 2006
 • 3. nagrada na natečaju Južno obrobje Kopra, 2006