Project Description

OBČINA ŠKOFLJICA

URBANISTIČNO-ARHITEKTURNA DELAVNICA ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFLJICA

Prvi del urbanistično arhitekturne delavnice za območje občine Škofljica prikazuje strateške usmeritve za razvoj v prostoru občine na podlagi kartografske, numerične in opisne analize danosti in razvojnih teženj po naslednjih slojih: demografska slika, omrežje storitev, prometno omrežje, naravne in kulturne vrednote, omrežje stavbnih zemljišč. Končno so usmeritve po posameznih slojih združeno prikazane na sintezni karti Strategija urbanističnega razvoja občine Škofljica.

V drugem delu delavnice so študentke in študenti na podlagi strateških usmeritev podrobneje obdelali izbrane ključne razvojne točke.

Sodelovali so:
študenti in študentke Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani: 1. letnik Magistrskega študijskega programa Urbanizem 2. stopnje na Klemen Banovec, Jan Barič, Galena Dimitrieska, Marjan Gracar, Ognjen Kesar, Zala Koleša, Katarina Kuk, Ivana Mijić, Anamarija Maša Mlinšek, Anja Slapničar, Nina Turnšek; študenti 2. letnika Drugostopenjskega magistrskega študija Urbanizem Filip Ružič, Kristijan Lavtižar; študenti 5. letnika Enovitega magistrskega študija Arhitektura Andraž Gorup in Katja Marinič.

Mentorji in mentorice: doc. dr. Ilka Čerpes, asist. Aleksander Vujović, zun. sod. Mia Crnič
Konzultant za GIS: doc. dr. Blaž Repe, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Naročnik: Občina Škofljica
Koordinatorka za naročnika: Gabrijela Golob
Ljubljana, junij 2018