Project Description

VIZIJA RAZVOJA DEGRADIRANEGA INDUSTRIJSKEGA OBMOČJA OB VIŠKI CESTI V LJUBLJANI IN ZASNOVA MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA

MATIC BIZJAK, MAGISTRSKO DELO

Mentorica: doc. dr. Ilka Čerpes
UL FA, EMŠ Arhitektura, Ljubljana, 2017

Magistrsko delo se ukvarja z revitalizacijo delno degradiranega, pretežno industrijskega območja v zahodnem predmestju Ljubljane ob pokopališču Vič, kjer je svoj pečat pustil tudi arhitekt Jože Plečnik. Izpostavlja pomen in potencial lokacije za razvoj tega predela mesta za dobrobit lokalnega prebivalstva in izboljšanja splošne podobe kraja. Ukvarja se z integracijo obstoječe industrijske oz. obrtne dejavnosti v okolje namesto izolacije ali selitve le-te. Poudarek je na zasnovi nove urbanistične ureditve z značajem tehnološkega parka, ki spodbuja tehnološki napredek in podjetništvo, obenem pa priskrbi prebivalcem nov kakovosten javni prostor za preživljanje prostega časa in možnosti za sprostitev, druženje, širjenje obzorij in izmenjavo mnenj. Ob tem se ozira na pomen kulturne dediščine v neposredni bližini, ki je bil do sedaj zanemarjen in ignoriran. Na izbrani lokaciji s prestrukturiranjem in dograjevanjem obstoječega stavbnega tkiva oblikujem urbanistično ureditev, v katero umestim več programskih sklopov, ki delujejo kot celota.

Z dodajanjem krajinskih elementov in odprtih javnih površin postane obravnavano območje hkrati tudi park, ki skupaj s pokopališčem in historičnim jedrom starega Viča tvori urejeno celoto. Težišče ureditve postane novo medgeneracijsko središče z sedežem krajevne skupnosti Rožnik, ki ga podrobneje obdelam na nivoju idejne zasnove. Poleg predvidim še manjši tehnološki park in vrtec. Tehnološki park se poveže z obstoječim tehnološkim podjetjem Omega Air in nudi prostor ter podporo inovativnim podjetnikom, vrtec pa je namenjen varstvu otrok okoliških prebivalcev in zaposlenih v novem središču.Uvodni del se ukvarja z urbanistično zasnovo, projektni del pa z idejno zasnovo medgeneracijskega središča, ki postane nekakšna “dnevna soba” lokalnih prebivalcev in novi sedež četrtne skupnosti Rožnik.