URBANISTIČNO NAČRTOVANJE

Cilj predmeta je opredeliti in razložiti temeljne pojme in multidisciplinarne metode v sistemu trajnostnega urejanja prostora, predvsem za potrebe načrtovanja gradnje in razvoja mest ob ozaveščanju študentov/k za javno odgovorno poseganje v urbano strukturo glede na okoljske, ekonomske in socialne učinke. S študijo primera mestnega predela študenti/ke osvojijo analitično metodo za ugotavljanje stanja in razvojnih teženj ter metodo za načrtovanje gradnje in usmerjanje razvoja mest. S projektnim delom v skupini študenti/ke osvojijo spretnost medsebojnega komuniciranja in spretnost organizacije ter vodenja kompleksnih projektov.

PROJEKTI