ARHITEKTURNO IN URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE

ARHITEKTURNO IN URBANISTIČNO PROJEKTIRANJE

Predmet Projektiranje se izvaja v vseh letnikih študija urbanizma in arhitekture. Študent/ka se ob realni nalogi ukvarja z urbanističnimi, okoljskimi, arhitekturnimi, funkcionalnimi, tehničnimi, socialnimi in drugimi problemi gradnje mest in stavb. Predmet je prilagojen potrebam in izzivom prakse tako, da se namesto rutinskega akademskega dela uporabljajo neposredne, žive in aktualne oblike učenja, ki so odprte za probleme prostora in družbe. Študent/ka pridobi poglobljena urbanistična in arhitekturna znanja, ki so potrebna pri obdelavi najkompleksnejših nalog s področja urbanizma in arhitekture. Študenti/ke delajo v interdisciplinarnih skupinah urbanistov in arhitektov na projektih, ki jih izbere mentor/ica. Delo pri predmetu Projektiranje se zaključi z javno predstavitvijo in razstavo.

PROJEKTI