ZGODOVINA IN TEORIJA URBANIZMA

Študenti/ke spoznajo zgodovino urbanega prostora na osnovi predavanj in študija literature skozi dialektično razumevanje soodvisnosti med urbanimi vsebinami in preteklostjo. Spoznajo zgodovino kot dialektiko cikličnega prehajanja med progresističnim, kulturalističnim in naturalističnim modelom urbanizma (po Francoise Choay) v kontekstu razvoja in součinkovanja družbenih, ekonomskih in tehnoloških razmer. Vzporedno spoznajo razvoj tehnoloških, socialnih in bioloških mestnih sistemov ter razvoj teorij in metod načrtovanja. Vzporedno spoznajo razvoj oblik fizičnih struktur mest.

Zgodovina in teorija urbanizma